Rain, rain, go away!

Come again another day,

Strigă Jo, dând din tigaie

Către imbecila ploaie,

Ploaia, însă, nu clinti,

Pe loc mi se opinti,

Inundînd-o limitrof

Și lăsînd-o-ntr-un pantof.

Jo puse tigaia-n cap,

Gîndind ca măcar ciorap

Să salveze de furtună

Și râvnind la vreme bună.

Dar mergând tot laolaltă

Jo și vînt, din baltă-n baltă,

Jo făcu pe ghionoaia

Și întoarse dură foaia.

Scoase fard și pix din geantă

Și, tot colorînd savantă,

Tigăița își vopsi,

Galben pai o auri,

Pînă soare ai fi zis

C-a ieșit în paradis.

Ploaia pe fugă se puse,

Fuse, fuse și se duse…

________

foto repr. pinterest