Și asta o să treacă, spunea un fost amic
Și timpul, pasăre născută din nimic,
Nu știu cum pana lui măiastră izbutea,
Nu doar trecea, ci parcă uneori zbura.

Trecut-au toate, bune și nebune, mari
Sau mici și grele, în taraf de lăutari –
Același sunet scârțâit de-acordeon,
Noi melodii în gama vechiului diapazon.

Și tot așa vor trece și cele ce-or veni
Și, fără ele, cu altele ne vom trezi,
Dus este și amicul, de parcă n-ar fi fost,
Dar a rămas în veci al vorbelor lui rost.

________

Foto repr. google