Cîte-amintiri, cîte regrete,
Cît praf pe cîte gînduri hai-hui,
Cîte nescrise încă sonete,
Dar cale de-ntoarcere nu-i.

Cîte cărări de fapt și cuvinte,
Bătute-n zadar sau zadarnic le spui,
Cîte-ți vin sau îți pleacă din minte,
Dar cale de-ntoarcere nu-i.

Cîte de vis sau în vis siluete,
Prinse-n rame fragile de-un cui
Pe firavul vieții perete,
Unde cale de-ntoarcere nu-i.