Poate că valul ăsta de mare
În care-mi îngrop azi
Niște gînduri precare
L-a mîngîiat la fel pe picioare
Pe poetul din Pont
În altă zi de sub soare.

Poate că valul ăsta de mare
S-a-ntîlnit undeva în adîncuri
Cu naufragiații lumii barbare
Ce strigau, strigau pe sub ape
Și-i auzea doar valul de mare
Care mă mîngîie-acum pe picioare.

Poate că valul ăsta de mare
Îmi va duce simțirea
Spre un alt țărm
În altă zi viitoare
În care va mîngîia
O altă privire întrebătoare.

Poate că valul ăsta de mare…